Onze club werd door Annick Buyle opgericht in 1993 onder de naam “Hup Club” en was een uitloper van de uitwerking van enkele schoolfeesten in Gijzegem en Hofstade. Een 30-tal kinderen verdeeld in 2 niveaus hadden al vlug de dansmicrobe te pakken. Het eerste “dansjaar” werd afgesloten met een open-deur-voorstelling waar ouders, familie en sympathisanten een kijkje konden nemen. De toffe, pedagogische aanpak en de familiale sfeer sloegen aan bij de deelnemers en al gauw werd het aantal niveaugroepen uitgebreid. Tijdens het dansjaar ’95 – ’96 stonden in Gijzegem al 3 groepen in de steigers en ook de volwassenen vonden bij aerobic-, stepaerobic-, en conditiegymsessies een gezonde, aangename vrijetijdsbesteding.

Never miss a chance to dance!

Afdeling in Erpe-Mere

In 1997 werd aan de oprichters van de Hup Club de vraag gesteld of men niet geïnteresseerd was om in Erpe-Mere een gelijkaardig initiatief op te starten. Voorzichtig ging men van start met 2 niveaugroepen dans. In de afdeling in Gijzegem werd intussen een eerste talentselectie gehouden. Een junior demoteam en senior demoteam (onder de naam “To The Point”) gingen vervolgens van start.
Voor het eerst nam de Hup Club deel aan een wedstrijd (Demoteamwedstrijd Federatie Fitness & Aerobic dec. ’97). Door de grote uitbreiding qua ledenaantal moest onze club op zoek naar extra danslesgevers. Deze werden voornamelijk gevonden in eigen rangen.
Gemotiveerde jongeren die vlot met kinderen konden omgaan kregen een meerdaagse interne opleiding om op pedagogisch verantwoorde manier danstrainingen te verzorgen. Samen met enkele LO-studenten en externe lesgevers uit dansopleidingen vormen zij het huidige lesgeverbestand. Jaarlijks biedt onze club hen de gelegenheid om nascholing in verscheidene dansgenres bij te wonen (funk, hip hop, streetdance, kids dance, clipdance, step, aerobic,…).

Een nieuwe naam

De naam Hup Club had ondertussen zijn beste tijd gehad (de iets oudere jongeren en volwassenen vonden dat het huppen wat voorbijgestreefd was) en er werd koortsachtig gezocht naar een nieuwe naam. De “Dance Factory” was geboren, maar helaas sloeg het noodlot toe. Een andere club uit West-Vlaanderen had deze naam in de Benelux laten registreren (iets wat in de sector vrijwel nooit gebeurt). Exit “Dance Factory” dus. De club schreef onmiddellijk een wedstrijd uit waar iedereen een nieuwe naam kon bedenken en na heel wat inzendingen werd uiteindelijk gekozen voor “Dance Planet”. Even later was het eerste logo met de nieuwe naam van de club geboren.

Mooi palmares

Dance Planet” heeft in de voorbije jaren heel wat mooie activiteiten op zijn actief staan:

  • Deelname aan talrijke wedstrijden van De Fitnessorganisatie, de Gymfederatie Vlaanderen en Danssport Vlaanderen met verscheidene ereplaatsen tot gevolg
  • Jaarlijks een dansspektakel met ruim 1.200 toeschouwers
  • Gastoptredens tijdens feestjes, Dirk Martensfeesten Aalst, schoolfeesten, Kunstbende
  • Verzorgen van verschillende kinderdisco’s
  • Medewerking van de club aan verscheidene verkiezingsshows van Prins Carnaval Chris (2003) en kandidaat Prins Carnaval Picqueur (2004) en Prins Picqueur (2006) alsook den Oiljstersen Trom
  • Deelname aan Bloemencorso van Blankenberge (2013, 2014, 2015, 2016)
  • Lesgevers leveren belangrijke bijdragen bij tal van activiteiten: choreografieën aanleren aan toneelverenigingen, carnavalgroepen, …, verzorgen van sportdagen, …
  •  De organisatie van een sportkamp (de eerste week van juli) en een danskamp (de week van 15 augustus) in sporthal Steenberg te Erpe-Mere (2019-2022)
  • Jaarlijkse dansworkshop (eind augustus; zowel voor leden als niet-leden) met verschillende bekende choreografen
  • ...

Voor iedereen toegankelijk

Onze club is bovendien voor iedereen toegankelijk: kinderen tussen 3 en 12 jaar, jongeren tussen 12 en 18 jaar, maar zeker ook volwassenen.
Ieder vindt er ongetwijfeld zijn gading.  Jong, oud, student, professor of werkman, er wordt geen onderscheid gemaakt. Vooral de familiale sfeer, het democratische karakter en het uitstekende dansniveau van onze dansgroepen vormen de peilers van “Dance Planet”.

Onze stijlen

Dansen is een gave die in ieder van ons schuilt. Klein, groot, jong, oud, blank en zwart kan bewegen op het ritme van de muziek. De ene heeft het ritme graag traag, de andere snel. De ene houdt van modern, de andere van klassiek. Er zijn in het danswereldje zoveel stijlen, zoveel genres, dat we al vlug de tel kwijt zijn. Al die genres onder de knie krijgen, zou dan ook onbegonnen werk zijn. Daarom werd een selectie gemaakt en biedt Dance Planet jou een mix aan van onder andere volgende stijlen: kidsdance, clipdance, funk, streetdance, modern dance en hiphop.
Daarbij mag je er van overtuigd zijn dat het Dance Planet team er alles aan doet om de club toegankelijk te maken voor iedereen. Inzet, kwaliteit en kindvriendelijkheid zijn normen die wij hoog in ons vaandel dragen. Neem daarbij een hele groep enthousiaste leerkrachten en je hebt een reden om kennis te maken met - of beter je aan te sluiten bij - … Dance Planet!